Üretim & Kalite
İnsan Hakları Politikamız
  İNSAN HAKLARI POLİTİKAMIZ
   

   

   

  İNSAN HAKLARINA SAYGI

   

  İnsan haklarına saygı, Keba'nin temel bir değeridir. Çalışanlarımız, tedarikçilerimiz, iş ortaklarımız ve faaliyet gösterdiğimiz topluluklarla olan ilişkilerimizde insan haklarına uygun davranmak ve onları da bu konuda duyarlı olmaya teşvik etmek için çalışıyoruz. Bu Politikaya, Uluslararası Haklar Beyannamesi, Uluslararası Çalışma Örgütü'nün 1998 tarihli Çalışma Yaşamında Temel İlkeler ve Haklar Bildirgesi, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi, Birleşmiş Milletler İş Hayatı Ve İnsan Hakları Rehber İlkeleri'nin içerdikleri de dahil olmak üzere İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'ni de içine alan uluslararası insan hakları ilkeleri rehberlik etmektedir. Keba ayrıca tedarikçilerinden ve iş ortaklarından da bu ilkeleri uygulamalarını beklemekte, onları bu konuda teşvik etmekte ve kendi işlerinde benzer politikalar benimsemelerini istemektedir. İşimizdeki ve değer zincirimizdeki kişilere yönelik insan hakları risklerini tanımlamak ve önlemek için gerekli özeni göstermekteyiz.

  İnsan Hakları Politikası, Yönetim Kurulu tarafından denetlenmektedir.

   

  ÇEŞİTLİLİK VE DAHİL ETME

  Birlikte çalıştığımız insanların farklılıklarına değer verir ve kendilerini dahil hissetmelerine çalışırız. Keba da fırsat eşitliğini taahhüt eder ve işe alım, yerleştirme, geliştirme, eğitim, ücretlendirme ve terfi kararlarını; çalışanın niteliğini, performansını, becerisini ve deneyimini temel alarak gerçekleştiririz. İş gücümüzde çeşitlilik, hedeflerimize ulaşmak için esastır. Bu nedenle, farklı geçmiş ve deneyimlere sahip ve hoşgörülü çalışanları çekmeye, geliştirmeye ve şirketimizde tutmaya çalışıyoruz.

   

   KEYFİ AYRIMCILIK

  Irk, cinsiyet, renk, ulusal veya sosyal köken, etnik köken, din, yaş, malüliyet, cinsel yönelim, toplumsal cinsiyeti ifade eden tanımlar, siyasi görüş veya geçerli yasalarla korunan diğer statüler gibi nedenlere bağlı ayrımcılığın, tacizin ve saygısızlığın olmadığı bir işyeri olmak için çalışıyoruz. Kişisel özellikler veya duruma bakılmaksızın, saygısız veya uygunsuz davranışa, adil olmayan muamele veya herhangi bir türde misillemeye hoşgörü göstermeyiz. İşyerinde veya işyeri dışında iş ile ilgili bir durum söz konusu iken taciz kabul edilemez.

   

  GÜVENLİ VE SAĞLIKLI İŞYERİ

  Çalışanlarımızın güvenliği ve sağlığı her şeyden önemlidir. Politikamız güvenli ve sağlıklı bir işyeri sağlamak ve yürürlükteki iş sağlığı ve güvenliği kanunları, yönetmelikleri ve kurum içi gerekliliklere uymaktır. Çalışanlarımızla istişare ederek, kaza, yaralanma ve sağlık sorunu oluşturabilecek riskleri tanımlayarak ve çözerek, sağlıklı ve üretken bir işyeri ortamı sağlamak ve bu ortamı sürdürmek için çalışıyoruz.

   

   

  İŞYERİ GÜVENLİĞİ

  Şiddetin, tacizin, tehdidin ve iç veya dış tehditlerden kaynaklanan diğer güvensiz veya rahatsız edici şartların olmadığı bir işyeri sağlamayı taahhüt ederiz. Çalışanlar için gerekli olduğunda ve çalışanın onuruna, gizliliğine ve itibarına saygılı olacak şekilde güvenlik hizmetleri sağlanır.

   

  ZORLA ÇALIŞTIRMA VE İNSAN TİCARETİ

  Hapishane işçiliği, borç ödeme amaçlı işçilik, askeri işçilik, modern kölelik şekilleri ve her çeşit insan ticareti de dâhil olmak üzere zorla çalıştırma uygulamalarının tümünü yasaklarız.

   

  ÇOCUK İŞGÜCÜ

  Ağır ve tehlikeli işlerde çalışma gerektiren pozisyonlara 18 yaşın altındaki kişilerin işe alınmasını yasaklarız.

   

  ÇALIŞMA SAATLERİ, ÜCRETLER VE ÖZLÜK HAKLARI

  Ücret politikamızı sektöre, yerel işgücü piyasasına göre uygun olarak rekabetçi bir şekilde oluşturduk. Operasyonlarımızı ücret, çalışma saatleri, fazla mesai ve yan haklar hakkındaki geçerli yasalara tam bir uyum içinde yürütürüz. Çalışanlarımıza yeteneklerini ve potansiyellerini geliştirebilecekleri ve ilerleme sağlayabilecekleri fırsatlar sunarız.

   

  Keba, bu politikayı herhangi bir zamanda değiştirme hakkını saklı tutar. Bu politikadaki herhangi bir şey, Keba ile çalışanları arasındaki iş sözleşmesinin yerine geçmez ve bu programa katılmış olmak Keba ile çalışan arasındaki iş ilişkisinin devam edeceğinin garantisi anlamına gelmez.

   

   

   

   

   

                                                                                                                                                                                                 Yönetim Kurulu Başkanı

                                                                                                                                                                                                              01.02.2021                                                                                                                                                                                                              Kemal Badur