Üretim & Kalite
Kalite ve Çevre Politikalarımız

                                         KALİTE POLİTİKAMIZ

   

  KEBA olarak,

   

   

  • Sağladığımız ürünlerde; müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutma​​k, müşteri geri bildirimlerini etkin bir şekilde yönetmek, değer yaratmayan işlemleri ortadan kaldırarak kaynakların etkin kullanımı ile zamanında teslimat yapmak ve sürekli iyileştirmeyi amaçlayan bir kalite yönetim sistemi oluşturmaktır,

   

  • Firmamızın hedeflerine ulaşması için personelimizin tümüyle bağlılığını sağlayacak iş ortamı yaratmak ve sürdürmek; problemlerin çözümünde sorumluluk almalarını, kuruluşumuzun bir parçası olmaktan gurur duymalarını temin etmektir. Çalışanlarımızın tamamının katılımı ve isteği ile dün olduğu gibi bugün ve yarın da sektörümüzde aranılan güvenilir bir firma olmaktır,

   

  • ISO 9001 Kalite yönetim sistem faaliyetlerimizi Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri ile birlikte bütünleşik bir şekilde yöneterek, sektörde kalite açısından öncülüğümüzle örnek bir kuruluş olmak için tüm gücümüzle çalışmaktır,
  • Yükümlü olduğumuz yürürlükteki ilgili yasal ve diğer şartlara uymaktır,

   

   

  Bu ilkeler ışığında mevcut durumumuzu korumakla yetinmeyip her noktada sürekli iyileştirmeyi temel felsefemiz olarak belirleyerek;

  MUTLAK MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ’ ni sağlamak kalite politikamızın temel ilkesidir.

                                                                                                                                                    

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   

   

                  ÇEVRE POLİTİKAMIZ

   

   

  Yaşadığımız çevrenin korunmasının ve iyileştirilmesinin, işimizin ayrılmaz bir parçası olduğu bilincinden hareketle; ürünlerimizin, girdilerimizin ve faaliyetlerimizin kalitesini, çevreye olan etkilerini en aza indirerek daha da artırmayı hedefliyoruz. Temeli “Önce İnsan" olan yönetim anlayışını benimseyen KEBA , çevrenin korunmasını yasal gerekliliklerin ötesinde, topluma olan saygının bir göstergesi olarak kabul etmiştir. Bu nedenle;

  • Çevreyi temizlemek yerine kirletmemek düşüncesi ile çevre tahribine neden olan unsurları kontrol altına almak, azaltmak ve önlemek,

  • Çevresel performansımızı ve kalitemizi sürekli iyileştirmek, çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin, müşterilerimizin ve toplumun çevre bilincinin artırılmasına katkıda bulunmak,

   • Hurda ve atık oranlarını azaltmak ve bunların değerlendirilmesini takip etmek hedefimizdir.

   

                                                                                                                                                    

  Çevre Koruma Faaliyetlerimiz

  •Fabrikamızı, yasalara, yönetmeliklere ve standartlara uygun şekilde işleteceğiz,

  •Atıkların uygun şekillerde toplanarak atılmasını takip edeceğiz ve atıkları azaltacağız,

  •Tehlikeli atıkların uygun şekillerde toplanması, atılmasını takip edeceğiz,

  •Enerji tüketiminde tasarruf etmeyi sağlayacağız.

                                                                                                

   

                                                                               Yönetim Kurulu Başkanı                    

                                                                                                                                                                         Kemal Badur